Kontakt skjema


Avtale om stell av grav til


Navn på gravminne___________________________________________


Kirkegård ___________________________________________________


Felt på gravplassen ___________________________________________


Kontakt person ________________________________


Mail adresse __________________________________


Mobil nummer _________________________________Nummer på alternative gravstell ________________


Avtalen gjelder et år av gangen

Den fornyes Automatisk, dersom den ikke blir sagt oppGravstell Bergen er ikke den største operatøren på stell av grav minner


MEN:


Vi gjør vårt ytterste, for at våre kunder skal være tilfreds.

          Med det arbeidet vi utfører.

Og vi dokumenterer arbeidet med at vi sender digitale bilder. På mobil eller på mail.

Dermed vil dere se at arbeidet er utført på en tilfredsstillende måte
Velkommen som kunde


Hilsen oss i Gravstell Bergen