Priser på gravstell 2018


2020.Avtale om stell av grav til :


Navn på gravminne  ---------------------------------------------


Kirkegård                   ---------------------------------------------


Felt                              ----------------------------------------------Avtale 1

    Beskrivelse                                    Antall graver   Kryss for alternativer


Vår / sommer                Blomster til 17 mai

                                               Blomster juni/juli


                       Kostnaderpr.år  eksl. mva kr. 1 290.-.- 

Pris m/mva      Kr. 1 600.-                 -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Avtale 2

Vår / Sommer / høst             Blomster 17 mai

                                               Blomster juni / juli

                                               Lyng sept. / oktober                                                         Kostnader pr. år eksl. mva  kr. 1 592.-

          Pris m/mva         Kr. 1 990.-                           ----------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Avtale 3

Hele års avtale                       Blomster påske

                                 Blomster 17 mai

Blomster juni / juli

Lyng sept/oktober
               Kostnader pr. år eksl. mva kr. 1 920.-

Priser m/mva      kr. 2 400.-                 -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avtale  4

Ekslusiv                                     Blomster påske

Blomster17 mai

Blomster juni / juli

Lyng sept/oktober

Vinter dekking av grav minne               Kostnader pr. år eksl. mva kr. 2 392.- 

Priser m/mva      kr. 2 990.-                --------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ekstra alternativer: 


Vi gjødsler og etterfyller med jord etter behov

Vi dokumenterer arbeidet vårt, med at vi sender digitale bilder hver gang vi har gjort noe på gravstedet

             

Oppretting av minnestein eksl. mva fra   kr. 1 800.- m/mva kr. 2 250.-


Vask av minne stein.     Kr.    385.-     m/mva    Kr. 481,25   

Høst lyng                         Kr.    360.-     m/mva    Kr. 450.-

Krans til jul                     Kr.    360.-      m/mva   Kr. 450.- 

Lys til jul                          Kr.    360.-      m/mva   Kr. 450.-
Gi beskjed dersom det er spesielle ønsker.Skriv ut dette skjema, kryss av den avtalen dere ønsker vi skal utføre.Regningen sendes til:


Navn:


Adresse:


Post nummer og post sted:


Mobil nummer:


Mail adresse:


Og sendes til: Gravstell Bergen

    Haukedalsbotn 81

    5119 Ulset

alt.; bjorn@grav-stell.com